מקמ חיפה : Skip Navigation Linksאודות השתלמויות
אודות השתלמויות
השתלמויות
במק"מ נערכות השתלמויות למגזרים שונים של אוכלוסיה בהיקף של מעל 4000 שעות
השתלמות בשנה.

משתלמים במק"מ: מורים וגננות בשבתון ושאינם בשבתון, עובדי עיריית חיפה, מזכירות
בתי"ס, גמלאים של משה"ח, עובדי מדינה, תלמידים מבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים
ועוד.

היקף ההשתלמויות:
החל מ 28 שעות עד 224 שעות להשתלמויות הנערכות במשך שנת לימודים שלמה.

השתלמויות מורים
בהשתלמויות אלו אנו עוסקים בהכרת כלים פתוחים, בסביבות למידה ממוחשבות
וונים ובתקשורת מחשבים בשימושיה ועתירות טכנולוגיה, במאגרי מידע מקוונים ולא מ השונים.

מגוון המורים הלומדים במק"מ הוא גדול מאד. מורים מכל חטיבות הגיל, מבתי ספר
חילוניים, דתיים וחרדיים, מורים מתחומי ידע שונים, כמו מדעים, לימודים כלליים,
אמנות, אופנה וטכנולוגיה ועוד.
תוכניות ההשתלמויות נמצאות בתהליך שינוי תמידי המוכתב הן מהתפיסה החינוכית והן
מהשינויים הטכנולוגיים המהירים המאפיינים את תקופתנו.

אנו מקווים שמספר גדול של מורים יירשם להשתלמויות השונות
ויצטרף למאמץ המשותף של שילוב המחשב בהוראה ובלמידה.
® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats