מקמ חיפה : Skip Navigation Linksפעולות_ופרויקטים
פעולות_ופרויקטים
 

פעולות ופרויקטים נוספים הנעשים במרכז

 

1. תכנית המחשוב של משרד החינוך

ליווי כל בתי הספר וגני הילדים שהצטיידו במסגרת תכנית המחשוב של משה"ח.

במסגרת זאת מסייעהמק"מ בכל הקשור לתכנון, להשתלמויות ולהנחיה.

2. תרומת מחשבים לתלמידים ממשפחות מצוקה ופרויקט "מחשב לכל משפחה"

נערכת פעילות הדרכה וליווי לתלמידי בתי ספר משכבות מצוקה המקבלים מחשב במסגרת
הפרויקט. במק"מ התקיימו השתלמויות לילדים ולמשפחות, הותקן המחשב בבית,
ניתנו הדרכה בבית וסיוע בבעיות תחזוקה. בנוסף ניתן ליווי ע"י תלמידים בוגרים במסגרת
מחויבות אישית.

3. הפעלת מעבדות מחשב במסגרת בתי תלמיד ומרכזים קהילתיים

במגמה להגביר את נצילות ציוד המחשבים מופעלות חלק ממעבדות המחשבים הקיימות
בבתי הספר בעיר בשעות אחרי הלימודים במסגרת בתי התלמיד והמרכזים הקהילתיים.
בשנה הבאה פעילות זאת תורחב.

4. מעבדת רובוטיקה

הוקמה מעבדת רובוטיקה בה לומדים כיום תלמידי כיתות י'-יב'  מבתי ספר שונים בעיר.
הבוגרים מגישים פרויקט סיכום ללימודים הכולל בניית רובוט  ונבחנים על הפרויקט
המוכר ל-5 יחידות לימוד לבגרות.

5. תכנית תלת-שנתית להטמעת התקשוב בחיפה.

 

 

תכנית "חיפה-נט"

 

בהתפתחות תכנית התקשוב של העיר חיפה ניתן לאבחן עד כה שלושה שלבים עיקריים והם:

שלב א' – שלב הפיילוט, שנה"ל תשנ"ט – תש"ס
במסגרת שלב זה חוברו מעבדות של 10 בתי ספר לרשת האינטרנט. תוך כדי התהליך,
הוכנו תוצרים דיגיטאליים שאוחסנו באתרים בית ספריים שנבנו ע"י מורים ותלמידים.
כמו כן נערכו דיונים בפורומים ונוצרו קהיליות וירטואליות לומדות.

 

שלב ב' – שלב ההרחבה, שנה"ל תשס"א-תשס"ב

בשלב זה הורחבה הפעילות; כ- 60 בתי ספר היו מחוברים לרשת האינטרנט, מהם  כ - 45
בתי ספר בנו אתרים בית ספריים. רעיון בניית האתרים הבית ספריים ע"י התלמידים ומוריהם
נסמך, בין השאר, על הגישה הקונסטרוקציוניסטית (
Papert, 1993
) שגורסת שתהליך למידה
אשר מתקיים תוך כדי בניית תוצר ממשי, יכול להביא את הלומד להבניה של ידע על בסיס
התנסותו האישית. אתר ביה"ס מאפשר לבזר את הידע והניסיון העשירים שיש בכל בי"ס,
ובכך לאפשר לקהיליית ביה"ס ולציבור לנצל אותם לשימושים רלבנטיים עבורם, להמשך
הבניית ידע ולהרחבת הלמידה.

 

שלב ג' – שלב ההעמקה הפדגוגית, שנה"ל תשס"ג ואילך

בשלב החלו צוותים מבתי ספר בעיר לאסוף ולגבש תוצרים לימודיים שקיימים באתרי
בתי הספר  של העיר ולבנות 'סביבות למידה מתוקשבות ייעודיות'.
כל סביבה כזאת היא אתר ברשת או  חלק מאתר, הבנוי סביב תחום דעת מסוים,
או מקיף נושא לימודי כלשהו. נושאי הלימוד בסביבות אלו הם בין-תחומיים וגם בין-בית-ספריים.
אתר המק"מ מאפשר לתלמידים ולמורים בבתי הספר בחיפה ליצור 'קהיליות לומדים בונות ידע'

(
Shulman, 1997; Scardamilia & Bereiter, 1994) ברמה עירונית בין בתי הספר.

 

מטרת העל בשלב ג' היא: יצירת קהיליית חינוך מתוקשבת בונת ידע סביב פורטל עירוני מרכזי.

כל אנשי החינוך בעיר חיפה תלמידים ומורים מכלל בתי הספר בעיר מהווים קהילייה חינוכית
גדולה אחת. בקהילייה רחבה זאת קיימות קהיליות משנה כמו קהיליית כל לומדי מקצוע לשון
בבתי הספר העל יסודיים, או קהיליית כל תלמידי ומורי בית ספר מסוים, או קהיליית כלל
רכזי התקשוב בבתי הספר היסודיים. לכל קהילייה כזאת קיימת תכנית פעילות וקיים פורום
בו הם יכולים לקיים דיונים.

 

הפעילות העיקרית של הקהיליות היא הבניית ידע, הן באופן האישי והן באופן שיתופי.
כמו כן  נוצרות קהיליות לומדות בונות ידע ברמה עירונית בין בתי הספר.
תפקיד הפורטל העירוני המרכזי הוא לתת פלטפורמה טכנולוגית ולספק ללומדים
הזדמנויות להבניה ידע ולבניית תוצרים דיגיטאליים, ולהצגתם לצורך קבלת משוב ולביזור הידע.

® כל הזכויות שמורות לפורטל חיפה.נט - פותח במק"מ חיפה.
site stats